4 comments on “Một mẫu thư xin việc tham khảo (Tiếng việt, tiếng anh)

  1. Đừng chỉ nghe, hãy nói.
    Đừng chỉ đọc, hãy viết.
    Đừng chỉ tiếp thu, hãy bày tỏ quan điểm của bạn.
    Đừng đứng ngoài cuộc, hãy trở thành thành viên.
    tuccaugiao.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s