3 Điều giá trị

luv4u.jpg

* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:

 • Thời gian
 • Lời nói
 • Cơ hội

* Ba điều trong đời không được đánh mất:

 • Sự thanh thản
 • Hy vọng
 • Lòng trung thực

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:

 • Tình yêu
 • Lòng tự tin
 • Bạn bè

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

 • Giấc mơ
 • Thành công
 • Tài sản

* Ba điều làm nên giá trị một con người:

 • Siêng năng
 • Chân thành
 • Thành đạt

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:

 • Rượu
 • Lòng tự cao.
 • Sự giận dữ.