Nhìn thấy nước mà vẫn khát cháy cổ – bé xinh đốt anh thành tro

Hình sau phải nói là chưa ai có được – đủ làm mềm lòng bất cứ Man nào cho dù mạnh mẽ .. và đốt cháy ngay những Man nào có long mềm yếu yêu cái đẹp …
Khen em xinh một cái thôi hhihii em sẽ cho xem heeeeết….. Wink

#gai-dep