Đám cưới show hàng (sexy)!!!!

250magnify
yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, ”
(Tin nhanh blog \u0111\u00e3 thay ti\u00eau \u0111\u1ec1, th\u00eam l\u1eddi b\u00ecnh \u1ea3nh v\u00e0 c\u1eaft, che \u0111i 1 s\u1ed1 ch\u1ed7 c\u1ea7n che – \u1ea3nh c\u1ee7a Henry)

H\u00f4m ch\u1ee7 nh\u1eadt v\u1eeba r\u1ed3i c\u00f3 \u0111i \u0111\u00e1m c\u01b0\u1edbi em h\u1ecd b\u00ean ngo\u1ea1i, \u0111\u00e1m c\u01b0\u1edbi c\u0169ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng nh\u01b0 m\u1ecdi c\u00e1i \u0111\u00e1m c\u01b0\u1edbi v\u1eady. Nh\u01b0ng \u0111i\u1ec1u \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u1edf \u0111\u00e2y l\u00e0 ban nh\u1ea1c ch\u01a1i cho \u0111\u00e1m c\u01b0\u1edbi l\u00e0 1 ban nh\u1ea1c m\u00e0 t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u00e0nh vi\u00ean \u0111\u1ec1u to\u00e0n l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi th\u1ee9 3 tr\u00ecnh di\u1ec5n.

D\u1ea1o \u0111\u1ea7u l\u00e0 nh\u1eefng b\u00e0i h\u00e1t ch\u00fac m\u1eebng, \u0111\u1ebfn h\u01a1n gi\u1eefa bu\u1ed5i ti\u1ec7c th\u00ec m\u00e0 tr\u00ecnh h\u1ea5p d\u1eabn b\u1eaft \u0111\u1ea7u. M\u1ed9t em g\u00e1i \u0111\u00e3 \u0111i gi\u1ea3i ph\u1ea9u th\u1ea9m m\u1ef9 to\u00e0n th\u00e2n, n\u00f3i \u0111\u00fang h\u01a1n l\u00e0 gi\u1ea3i ph\u1ea9u thay \u0111\u1ed5i c\u1ea5u t\u1ea1o 1 c\u00e1ch to\u00e0n di\u1ec7n \”c\u1eaft c\u00e1i \u1edf d\u01b0\u1edbi, \u0111\u1eafp c\u00e1i \u1edf tr\u00ean\”……hihiii….. n\u00f3i thi\u1ec7t ch\u1ee9 c\u00e1i \u1edf tr\u00ean th\u00ec k\u1ebft qu\u1ea3 m\u1ef9 m\u00e3n l\u1eafm, c\u00f2n c\u00e1i \u1edf d\u01b0\u1edbi nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o th\u00ec kh\u00f4ng r\u00f5 v\u00ec c\u00f4 n\u00e0ng ch\u1ec9 show c\u00f3 50% th\u00f4i, v\u1edbi l\u1ea1i t\u00f4i m\u00e3i ch\u1ee5p h\u00ecnh n\u00ean kh\u00f4ng th\u1ec3 ch\u1ea1y l\u00ean coi c\u00e1i k\u1ebft qu\u1ea3 \u0111\u00f3 nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o……………… hihiiii………………… ng\u1ea1i qu\u00e1…………..

Sau \u0111\u00e2y l\u00e0 v\u00e0i t\u1ea5m h\u00ecnh cho p\u00e0 kon th\u01b0\u1edfng l\u00e3m.


S\u1ef1 xu\u1ea5t hi\u1ec7n c\u1ee7a \”th\u1ebf gi\u1edbi th\u1ee9 3\” kh\u00e1 \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng


X\u00e9t v\u1ec1 ngo\u1ea1i h\u00ecnh v\u00e0 khu\u00f4n m\u1eb7t th\u00ec… c\u0169ng kh\u1ea3 \u00e1i \u0111\u1ea5y ch\u1ee9 nh\u1ec9


L\u1ea1nh l\u00f9ng \u0111\u1ed5 n\u1ebfn n\u00f3ng l\u00ean \u0111\u00f9i


V\u00e0 s\u1eb5n s\u00e0ng cho m\u00e0n b\u1ed1c l\u1eeda nh\u1ea5t…


\u0110\u1ed5 tr\u1ef1c ti\u1ebfp l\u00ean ch\u1ed7….


… v\u00e0 n\u1eefa


… ti\u1ebfp n\u1eefa


C\u00f2n n\u1ebfn l\u00e0 c\u00f2n \u0111\u1ed5


C\u1ee9 \u0111\u00e0 n\u00e0y th\u00ec \u0111\u00fang g\u1ecdi l\u00e0 t\u1eafm n\u1ebfn n\u00f3ng


May qu\u00e1 h\u1ebft r\u1ed3i. Fan n\u00e0y h\u00e2m m\u1ed9 qu\u00e1 l\u00ean t\u1eb7ng hoa li\u1ec1n


Khoe h\u00e0ng l\u1ea7n ch\u00f3t…NBLC: Kh\u00f4ng ch\u1ec9 l\u00e0 b\u00f3 tay n\u1eefa r\u1ed3i!”);

free hit countershit counters
 
     
(Tin nhanh blog đã thay tiêu đề, thêm lời bình ảnh và cắt, che đi 1 số chỗ cần che – ảnh của Henry)

Hôm chủ nhật vừa rồi có đi đám cưới em họ bên ngoại, đám cưới cũng bình thường như mọi cái đám cưới vậy. Nhưng điều đặc biệt ở đây là ban nhạc chơi cho đám cưới là 1 ban nhạc mà tất cả các thành viên đều toàn là những người của thế giới thứ 3 trình diễn.

Dạo đầu là những bài hát chúc mừng, đến hơn giữa buổi tiệc thì mà trình hấp dẫn bắt đầu. Một em gái đã đi giải phẩu thẩm mỹ toàn thân, nói đúng hơn là giải phẩu thay đổi cấu tạo 1 cách toàn diện “cắt cái ở dưới, đắp cái ở trên”……hihiii….. nói thiệt chứ cái ở trên thì kết quả mỹ mãn lắm, còn cái ở dưới như thế nào thì không rõ vì cô nàng chỉ show có 50% thôi, với lại tôi mãi chụp hình nên không thể chạy lên coi cái kết quả đó như thế nào……………… hihiiii………………… ngại quá…………..

Sau đây là vài tấm hình cho pà kon thưởng lãm.


Sự xuất hiện của “thế giới thứ 3” khá ấn tượng


Xét về ngoại hình và khuôn mặt thì… cũng khả ái đấy chứ nhỉ


Lạnh lùng đổ nến nóng lên đùi


Và sẵn sàng cho màn bốc lửa nhất…


Đổ trực tiếp lên chỗ….


… và nữa


… tiếp nữa


Còn nến là còn đổ


Cứ đà này thì đúng gọi là tắm nến nóng


May quá hết rồi. Fan này hâm mộ quá lên tặng hoa liền


Khoe hàng lần chót…

NBLC: Không chỉ là bó tay nữa rồi!

#khoa-than-van-hoa