Tháng 01/2008 – Mi Vân bức xúc vì bị soi quá nhiều (Cái giá của sự nổi tiếng)


Vậy đấy các bạn à, nếu theo dõi diễn biến tâm trạng lớn của Mi Vân từ đầu năm 2008 đến nay, bạn sẽ thấy dường như
bị soi ngày càng nhiều thì sự bức xúc của Mi Vân ngày càng tăng… Không biết những ngọn sóng này sẽ qua đi hay đây mới chỉ là khởi đầu, và phía trước Mi Vân còn phải đối mặt với những ngọn sóng lớn hơn và thậm chí còn là cả giông bão?! Các bạn thấy không, cái giá của sự nổi tiếng là như thế đó…

Mi Vân trong ngày sinh nhật lần thứ 19

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 91% of original size [ 558 x 800 ] – Click to view full image


64.gif64.gif8.gif8.gif

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 91% of original size [ 560 x 800 ] – Click to view full image

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 92% of original size [ 554 x 800 ] – Click to view full image

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 88% of original size [ 576 x 432 ] – Click to view full image


Cái nì nhìn se xy mà đã cả mắt!!

Reduced: 90% of original size [ 563 x 800 ] – Click to view full image

Reduced: 80% of original size [ 640 x 417 ] – Click to view full image


Chắc cái nì bọn HHT chụp các bác ạ!! 4.gif

Reduced: 64% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image