“Sao” có mặc cũng như không

Họ luôn mình là tâm điểm của đám đông. Dù với các quốc gia Á Đông, nét kín đáo được đề cao, thế nhưng nhưng không hiếm khi các sao xuất hiện trong những bộ trang phục hở cả “nội y”. Từ Củng Lợi, Chương Tử Di, Lý Tiểu Nhiễm, tới Chung Hân Đông, Quan Ân Na, Y Năng Tịnh đều đã khiến dân tình phải xốn mắt vì những bộ cánh “có cũng như không”.

vh.trangphuc1 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Củng Lợi

vh.trangphuc2 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Chương Tử Di

vh.trangphuc3 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

vh.trangphuc4 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Chung Hân Đồng

vh.trangphuc5 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

vh.trangphuc6 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Lý Tiểu Nhiễm

vh.trangphuc7 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Mạc Văn Úy

vh.trangphuc8 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Lâm Chí Linh

vh.trangphuc9 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Chương Tiểu Huệ

vh.trangphuc10 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Quan Ân Na

vh.trangphuc11 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Quách Thiện Ni

vh.trangphuc12 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Ninh Tịnh

vh.trangphuc13 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

Năng Tịnh

vh.trangphuc14 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

vh.trangphuc15 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

vh.trangphuc16 Có những lúc “sao”… mặc mà như không

#buon-chuyen