Nữ sinh bây giờ cũng dã man và giảm đạo đức

Mình vừa thấy một đoạn Clip của những cô gái đánh người quay phim rồi Show lên Blog cho người khác xem!

Mình nghĩ cần phải có một biện pháp nào đó để cảnh tĩnh thích đáng những nhân vật trong đoạn Clip này. Kẽo nó trở thành một trào lưu, cứ đánh người và cứ  Post lên mạng thế này.

2 thoughts on “Nữ sinh bây giờ cũng dã man và giảm đạo đức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s