Nữ sinh bây giờ cũng dã man và giảm đạo đức

Mình vừa thấy một đoạn Clip của những cô gái đánh người quay phim rồi Show lên Blog cho người khác xem!

Mình nghĩ cần phải có một biện pháp nào đó để cảnh tĩnh thích đáng những nhân vật trong đoạn Clip này. Kẽo nó trở thành một trào lưu, cứ đánh người và cứ  Post lên mạng thế này.

#buon-chuyen