Mặc kệ người ta… ngó (Sex free)

Người ta cứ nói tôi “chơi” em chỗ này là ngu tôi “chơi” em chỗ này là khờ.
Vì trong khi “chơi” sẽ nhiều người nhìn tôi và nhiều người nhìn em.

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Ha ha ha
Vi trong khi “chơi” tôi không hề để ý được gì và mất chi. Nói tóm lại là mặc kệ người ta … ngó grin
Shock hết chỗ nói.