Chị em tư vấn cho tớ phát

Tớ và bạn í mới học cùng nhau 2 tháng thôi,nhưng tớ rất thích bạn í.Bạn í rất thẳng tính,tự tin và đã qua nhiều cuộc tình.Theo các bạn nếu tớ rủ bạn í đi chơi và tỏ tình and kjss bạn í 1 cái thì có bị làm sao ko.Và làm sao để tớ lấy đc cảm tình bạn í.