Chị em tư vấn cho tớ phát

Tớ và bạn í mới học cùng nhau 2 tháng thôi,nhưng tớ rất thích bạn í.Bạn í rất thẳng tính,tự tin và đã qua nhiều cuộc tình.Theo các bạn nếu tớ rủ bạn í đi chơi và tỏ tình and kjss bạn í 1 cái thì có bị làm sao ko.Và làm sao để tớ lấy đc cảm tình bạn í.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s