Đàn bà có hai loại người là đàn ông bạn sẽ chọn ai?

Cánh đàn ông chúng ta có ai là không mơ tưởng đến những người phụ nữ đẹp đức hạnh.

Nhưng tất cả điều đó là không thể vỉ chúng ta chỉ được phép chọn
một. thứ nhất là đẹp thứ hai là phẩm hạnh.

Đa số những người phụ nữ hiện nay, đẹp nhưng lại không hề có
đức hạnh. Những người đẹp phần lớn là ăn chơi nêu lổng, không nghề không nghiệp. Chủ yếu là dựa vào sắc đẹp của mình mà kiếm những người đàn ông có quyền,tiên.

Còn những người có phẩm hạnh thì khác, họ không biết chăm sóc
cho vẻ bên ngoài của họ. Họ chỉ chú tâm vào nhưng công việc của những ngưới phụ nữ như nội trợ, và những công việc trong gia đình.

Nếu bạn là đàn ông bạn sẽ chọn ai?

Có phải ở không  là sướng hơn?