Câu hỏi khó cho con zai(Tuần 2 tháng 11)

Giả sử bạn và ngườ i iu của bạn đang yêu thắm thiết bỗng dưng bạn gái của bạn phát hiện bạn đã từng có quan hệ với trên mức bình thường với một người con gái khác. Bạn gái bạn tức giận lắm, tưc..tức; giận…giận…

Bạn xử lý thể nào trong tình huống này để hàn gắn lại tình cảm của bạn và người bạn đang yêu thật sự.