Website của BKAV bị liệt vào danh sách đen


Tác giả: huynhmaianhkiet

Dịch vụ Norton Safe Web (http://safeweb.norton.com) nhận định cho rằng website www.bkav.com.vn (Trung tâm an ninh mạng Bkis) là một website nguy hiểm.

Highslide JS


Đơn giản là vì website này lưu trữ BKAV và BKAV là một phần mềm chứa nhiều thứ độc hại nào là adware, spyware, keylogger, trojan,… stupid.
Sẵn test luôn www.anhkiet.biz thì ra kết quả sạch hoàn toàn cool

Highslide JS

Tiện tay gõ luôn trang web của eChip (wWw.Echip.Com.Vn) thì thấy cũng dính chưỡng

Highslide JS

Và nguyên nhân là có chứa link tới 1 phần mêm mà website này cho là virus.

Highslide JS

Đây là các mức đánh giá của website:

Highslide JS

#buon-chuyen