Làm sao giải thoát cô gái

Có một con cọp bị buộc vào một sợi dây

Và cây nến cháy  dây gần dứt.

Cô gái xuất hiện trước mặt con cop…nguy hiểm

Làm sao cô gái thoát được vì ko thể chạy kịp nữa rồi?