Những biển quảng cáo hài hước ở Hà Nội

Biển hiệu gợi trí tò mò, sử dụng slogan, ngôn ngữ đường phố, thậm chí có chủ hiệu còn ghi “Lưu ý: cửa hàng kế bên mới mở”.

Một tấm biển quảng cáo trên phố Đốc Ngữ.
Khi hai cửa hàng bún chả trên phố Nguyễn Khuyến trùng tên, một cửa hàng đã đưa ra “lưu ý”.
Gọi khách hàng bằng em.
Thay vì “gia truyền”, hàng bánh khúc này ghi hẳn “cổ truyền” cho nó xưa.
Bia hơi cũng dùng slogan. “Uống bia là phải cống hiến”.
“Tỷ mẩn và Lọ mọ”, một cửa hàng bán thời trang trên phố Đội Cấn.
Bắt chước tên một bộ phim nổi tiếng.
“Phở gà già”, một loại quảng cáo gà mới mẻ.
Cạnh tranh với cả tuyến phố.

Hoàng Hà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s