Chiến dịch quảng cáo gây sốc tại Hà Lan

Một công ty Hà Lan được gọi là SUIT cung cấp gần đây đã phát động một chiến dịch quảng cáo mềm lõi. Chiến dịch này được gọi là “xấu hổ”. Các bức ảnh đồ họa và hoàn toàn NSFW miêu tả phụ nữ với váy hoặc áo sơ mi của họ lên kéo xuống trong khi các người mẫu nam trình diễn các dịch vụ của thương hiệu mới nhất. SUIT cung cấp đã phải loại bỏ các bức ảnh từ trang Facebook của mình bởi vì họ đã được coi là cuộc tấn công. Thật xấu hổ! Dù sao, sự phù hợp nói cho mình và giá cũng thấp đáng ngạc nhiên.

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

Suit Supply’s website

#buon-chuyen