Chiến dịch quảng cáo gây sốc tại Hà Lan

Một công ty Hà Lan được gọi là SUIT cung cấp gần đây đã phát động một chiến dịch quảng cáo mềm lõi. Chiến dịch này được gọi là “xấu hổ”. Các bức ảnh đồ họa và hoàn toàn NSFW miêu tả phụ nữ với váy hoặc áo sơ mi của họ lên kéo xuống trong khi các người mẫu nam trình diễn các dịch vụ của thương hiệu mới nhất. SUIT cung cấp đã phải loại bỏ các bức ảnh từ trang Facebook của mình bởi vì họ đã được coi là cuộc tấn công. Thật xấu hổ! Dù sao, sự phù hợp nói cho mình và giá cũng thấp đáng ngạc nhiên.

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

SUIT supply "Shameless" ad campaign

Suit Supply’s website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s