Engima 2012 – Bí Ản năm 2012 (bản full với tựa đề tiếng việt)

Khoa học luôn đi sau Tâm Linh. Nếu các bạn có ý tìm hiểu nguyên lý vận hành vũ trụ tôi sẽ bàn luận với bạn sau