Kinh ngạc với những công trình kiến trúc có một không hai

S sáng to vô hn ca con người đã mang đến nhng ngôi nhà tuyt đp trên khp thế gii. Đây được xem là các tác phm ngh thut đc đáo và cũng là kit tác ca nhân loi.

Bo tàng ngh thut lch s Niteroi – Brazil

La Pedrera – Tây Ban Nha


Nhà un vo – Ba Lan


Tòa nhà lp phương – Hà Lan


Tòa nhà nhy múa – Cng hòa Séc


Vin bo tàng môi trường sinh quyn – Montreal