Đây là một danh sách những directoriy có google page rank cao giúp bạn có thể submit blog của mình để có một liên kết chất lượng và miễn phí. Và nếu bạn muốn đưa blog của mình vào danh sách dưới đây thì tôi nghĩ bạn cũng có thể tham khảo thêm vài danh sách khác của tôi về directory mà tôi đã trình bày trước đây, nơi mà bạn có thể submit blog của mình vào mà không cần LINK BACK và hoàn toàn miễn phí.

Trong một số trang dưới đây sẽ có một vài trang đòi hỏi bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin hay một vài trang khác yêu cầu lựa chọn categories cho blog trước khi submit blog của bạn vào nó. Vì vậy, để làm điều này nhanh hơn, bạn cần phải chuẩn bị tiêu đề blog, mô tả và keyword trong một file text để copy và paste dễ dàng hơn trên các form.

 1. Librarian’s Internet Index – Google Page Rank 8
 2. Kids Yahoo Directory – Google Page Rank 8
 3. South Australi Central – Google Page Rank 8
 4. Lanic Web Directory – Google Page Rank 7
 5. Directory M – Google Page Rank 7
 6. Blog Ranking – Google Page Rank 7 (Cần chọn categories trước)
 7. Elib Directory – Google Page Rank 7 (Cần chọn categories trước)
 8. National Directory – Google Page Rank 7
 9. Search Wiz Directory – Google Page Rank 6
 10. SoMuch Directory – Google Page Rank 6
 11. Information Web Directory – Google Page Rank 6
 12. Zen Search Directory – Google Page Rank 6
 13. Accoona Web Directory – Google Page Rank 6
 14. CanLinks Directory – Google Page Rank 6
 15. Turn Pike Emporium Directory – Google Page Rank 6
 16. Genius Find Directory – Google Page Rank 6
 17. Info Listings Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 18. Net Insert Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 19. Iozoo Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 20. Web World Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 21. Epooch Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 22. Busy Bits Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 23. Ezilon International Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 24. Dramba Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 25. Search4i Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 26. Free Web Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 27. AbiLogic Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 28. Business Seek Biz Directory – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)
 29. Sites On Display – Google Page Rank 6 (yêu cầu đăng ký)
 30. 123 Kidz Area – Google Page Rank 6 (Cần chọn categories trước)

Danh sách trên hữu dụng hay vô dụng là tuỳ ở bạn. (nếu bạn chịu khó submit từng cái)

Thank you for your time D and Good luck.

#buon-chuyen