Phần mềm mà mình chọn ở đây là Boson Microsoft 5.68 đây là phần mềm hỗ trợ học các module của bác bill khá tốt về MCSE, MCAD. gồm hơn 40 bài test (có trả lời chi tiết) mỗi bài test về một module, (ví dụ Covers objectives for the Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visul Basic .Net and Microsoft Visual Studio .Net exam 70-306) mỗi bài test như vậy có khoảng hơn 200 câu có trả lời nhưng đây là phần mềm thương mại được bán theo từng module, để mua được hết hơn 40 modules này bạn phải mất cả ngàn us. (Sinh viên nghèo như tui nằm mơ cũng không dám nghĩ tới). Nếu không mua thì bạn chỉ có thể xem 12 câu demo cho mỗi module. đành phải tìm cách crack thử thôi