Để cảnh báo những site nguy hiểm có thể gấy hại cho máy tính của bạn chúng tối lập ra Entry này để mọi người bổ sung vào những site nguy hiểm ví dụ:

http://www.gooddir.com/

http://catphuongnam.com/

http://autotechvn.com