Khôi phục các chức năng bị khóa trong Windows

Mặc dù những trình anti-virus mạnh có thể tiêu diệt hầu hết các virus nhưng đôi khi vẫn không khôi phục lại được các chức năng của Windows đã bị virus phá hoại.

Fast Unlock Kool là chương trình do người Việt Nam viết (tải tại http://tinyurl.com/pctips005) nên rất dễ sử dụng. Bạn check vào các thiết lập muốn khôi phục rồi click vào Apply all setting để khôi phục lại các thiết lập là xong.

Image

Chú ý: Một số virus khóa luôn Regedit để vô hiệu hóa các chương trình khôi phục. Bạn khắc phục trường hợp này như sau: Vào menu Start > chọn Run,gpedit.msc > bấm OK. Trong cửa sổ Group Policy, bạn mở nhánh User Configuration > Administrative Tempalates > System. Tìm dòng Prevent access to registry editing tools, nhấp kép vào dòng này để mở cửa sổ Properties, sau đó chọn Disable.

NGUYỄN TUẤN ANH (Cần Thơ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s