Download Download
Latest Version

2.51MB

Ưu điểm sau một thời gian dùng:

  • free hoàn toàn
  • Chạy khá nhanh và ổn định
  • Dễ sử dụng
  • Nhỏ gọn
  • Cập nhật liên tục

CCleaner 2.01.507
CCleaner 2.01.507
CCleaner 2.01.507
Trích entry trước của mình

Công cụ rọn rác máy tính hiệu quả và free

Cùng với thời gian, máy tính của bạn sẽ trở nên ì ạch do phải chứa khá nhiều những file như temporary files, cookies …
Hôm nay mình xin giới thiệu phần mềm rọn rác máy tính CCleaner nhỏ, nhẹ, nhanh và hoàn toàn miễn phí.

CCleaner ( trước đây là Crap Cleaner) Là một công cụ miễn phí giúp tối ưu hóa hệ thống máy tính . Nó giúp loại bỏ được những tập tin tạm thời và không sử dụng của Windows, giúp cho hệ thống của bạn chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và giải phóng không gian đĩa cứng. Đặc tính tốt nhất của nó là chạy nhanh! (Bình thường mất ít hơn một giây để chạy) và hoàn toàn miễn phí.

Dọn các file rác sau:

· Internet Explorer Cache, History, Cookies, Index.dat.

· Recycle Bin, Temporary files and Log files.

· Recently opened URLs and files.

· Third-party application temp files and recent file lists (MRUs).
Including: Firefox, Opera, Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Office XP, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip and more…

· Advanced Registry scanner and cleaner to remove unused and old entries.
Including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more… Backup for registry clean.

· Windows Startup tool.

#buon-chuyen