Xử lý virus không cho Log on vào Windows

Hiện nay tôi đã có biện pháp trị các con virus không cho logon vào máy (bất kể loại nào, ko riêng gì Mixa_I ).
Triệu chứng chung của loại virus này là người dùng sẽ bị Log off ngay khi vừa gõ username & password để đăng nhập vào windows.

Đặc điểm của loại virus này là thay đổi giá trị Registry tại khóa :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
“Userinit”=”C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,” ( có dấu ” , ” ở cuối )

để chỉ đến files của chính nó ( virus ).

Vậy : Ta chỉ cần chỉnh sửa giá trị Userinit về giá trị mặc định thì sẽ lại logon được!
Nhưng : làm thế nào để vào Registry khi ko logon được ?Chúng ta sẽ lơi dụng lỗ hổng của file sethc.exe ( Xem lại bài :Hack Password Administrators )
Các bước thực hiện:
B1: Khởi động từ đĩa Hiren’s Boot, sử dụng chương trình quản lý file trong Hiren’s Boot để vào thư mục System32
B2: Thay thế file Sethc.exe bằng cmd.exe
B3: Lấy đĩa Hiren’s Boot ra và Khởi động lại máy
B4: Tại cửa sổ Logon, nhấn Shilt 5 lần để hiện cửa sổ Command Line
B5: gõ vào regedit.exe
B6: Duyệt đến khóa :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
sửa lại giá trị mặc định là:
“Userinit”=”C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s