One thought on “Hoài Linh – Cướp Biển Cà Ri Bê 2

  1. quá ngắn says:

    sao mà ngắn vậy,như thế là không được.đã đưa lên là phải đưa link đầy đử chứ.ko được,ko được.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s