Mở file “configuration.php” và chỉnh sửa các thông số cho phù hợp với HOST / HOSTING / SERVER mới của bạn.

Đối với Joomla! 1.5

Các thông số kết nối với Database

/* Database Settings */
var $dbtype = 'mysql';     // Thường là 'mysql'. Ngoài ra có thể là 'mysqli' (tốt hơn 'mysql')

var $host = 'localhost';    // Thường là 'localhost'. 
                // Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của MySQL server
                // VD: 'mysql01.vinaora.com', '208.67.222.222'

var $user = 'xxx';       // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla. 
                // VD: root, vinaora... 

var $password = 'xxx';     // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên.

var $db = 'xxx';        // Tên của database chứa website Joomla. 
                // VD: joomla, vinaora_joomla 

var $dbprefix = 'jos_';     // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: 'jos_'

Các thông số liên quan tới lưu trữ file

/* Server Settings */
var $absolute_path = 'xxx';   // Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla. 
                // Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này
                // VD: 'C:\\www\\joomla' (trên Windows)
                // VD: '/home/vinaora.com/public_html' (trên Linux)

var $log_path = 'xxx';     // Đường dẫn lưu trữ các file log. 
                // VD: 'C:\\www\\joomla\\logs'
                // Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable 

var $tmp_path = 'xxx';     // Đường dẫn lưu trữ các file tạm. 
                // VD: '/home/vinaora.com/public_html/tmp'
                // Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable 

Thông số địa chỉ Website

var $live_site = '';      // Địa chỉ Website. VD: http://vinaora.com/joomla
                // Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này 

Đối với Joomla! 1.0

Các thông số kết nối với Database

/* Database Settings */
$mosConfig_host = 'localhost'; // Thường là 'localhost'. 
                // Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của Database server

$mosConfig_user = '';      // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla. 
                // VD: root, vinaora...

$mosConfig_password = '';    // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên.

$mosConfig_db = '';       // Tên của database chứa website Joomla. 
                // VD: joomla, vinaora_joomla

$mosConfig_dbprefix = 'jos_';  // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: 'jos_'

Các thông số liên quan tới lưu trữ file

/* Server Settings */
$mosConfig_absolute_path = 'xx';// Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla
                // VD: 'C:\\www\\joomla'
                // VD: '/home/vinaora.com/public_html'

$mosConfig_cachepath = 'xxx';  // Đường dẫn tới nơi chứa các file cache.
                // Sẽ sử dụng khi bật tính năng cache
                // VD: 'C:\\www\\joomla\\cache'
                // VD: '/home/vinaora.com/public_html/cache'

Thông số địa chỉ Website

$mosConfig_live_site = '';   // Địa chỉ Website. 
                // VD: 'http://vinaora.com/joomla', 'http://vinaora.com' 

Tham khảo thêm:

Keyword:

 • upload, joomla, hosting, host, localhost, server,  database, mysql, mysqli, $absolute_path, $mosConfig_absolute_path, $host, $user, $password, $db, $dbprefix, $live_site, configuration.php
 • đường dẫn, tài khoản, mật khẩu, tên, tuyệt đối

Chú ý: Ghi rõ “Nguồn http://vinaora.com” khi trích dẫn bài viết này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s