Thêm một module HTML trong Joomla 1.5

Bước 1. Mở trang quản trị

Bước 2. Mở trang quản lý Module

  • Menu “Extensions” >> “Module Manager
  • Nhấn nút [New] để tạo module HTML
  • Chọn kiểu module là “Custom HTML” rồi nhấn nút [Next]
  • Điền các thông số và chọn vị trí cho module
  • Gõ nội dung cho module HTML vào ô “Custom Output
  • Nhấn nút [Save] để lưu lại
  • Mở website để xem kết quả

Video hướng dẫn

http://vinaora.com/joomla/joomla-can-ban/100-Them-module-HTML.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s