Bước 1. Mở trang quản trị

Bước 2. Mở trang quản lý Module

  • Menu “Extensions” >> “Module Manager
  • Nhấn nút [New] để tạo module HTML
  • Chọn kiểu module là “Custom HTML” rồi nhấn nút [Next]
  • Điền các thông số và chọn vị trí cho module
  • Gõ nội dung cho module HTML vào ô “Custom Output
  • Nhấn nút [Save] để lưu lại
  • Mở website để xem kết quả

Video hướng dẫn

http://vinaora.com/joomla/joomla-can-ban/100-Them-module-HTML.html