Vị trí của các module trong Joomla 1.5

Một trong những tính năng quan trọng của Joomla là cho phép thay đổi vị trí của các module.

Mỗi template đều định nghĩa sẵn một số vị trí nhất định. Template mặc định của Joomla 1.5 có tất cả 10 vị trí (breadcrumb, debug, left, right, syndicate, top, user1, user2, user3 và user4). Do vậy bạn có thể chuyển một module bất kỳ tới 1 trong các vị trí trên (menu Extensions >> Module Manager >> Module XYZ >> Position)

Module Position - Vị trí module

Lưu ý: Một vị trí có thể có nhiều module và một module cũng có thể cùng lúc có nằm ở nhiều vị trí bằng cách nhân bản (copy) chúng ra thành nhiều bản.

Vị trí của các module được đặt trên template mặc định của Joomla 1.5 như sau:

Module Position - Vị trí các module

Để có thể xem nhanh các vị trí mà template của bạn hỗ trợ chỉ cần thêm “?tp=1” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

Module Position - Vị trí Module

Keyword:

  • vị trí, module, position, template

One thought on “Vị trí của các module trong Joomla 1.5

  1. caphe_cr says:

    minh muon them vai module nua vao thi sao ? ban co the huong dan chi tiet hon mot ti nua khong chinh trong administrantor ay

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s