Một trong những tính năng quan trọng của Joomla là cho phép thay đổi vị trí của các module.

Mỗi template đều định nghĩa sẵn một số vị trí nhất định. Template mặc định của Joomla 1.5 có tất cả 10 vị trí (breadcrumb, debug, left, right, syndicate, top, user1, user2, user3 và user4). Do vậy bạn có thể chuyển một module bất kỳ tới 1 trong các vị trí trên (menu Extensions >> Module Manager >> Module XYZ >> Position)

Module Position - Vị trí module

Lưu ý: Một vị trí có thể có nhiều module và một module cũng có thể cùng lúc có nằm ở nhiều vị trí bằng cách nhân bản (copy) chúng ra thành nhiều bản.

Vị trí của các module được đặt trên template mặc định của Joomla 1.5 như sau:

Module Position - Vị trí các module

Để có thể xem nhanh các vị trí mà template của bạn hỗ trợ chỉ cần thêm “?tp=1” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

  • VD: http://vinaora.com/joomla?tp=1

Module Position - Vị trí Module

Keyword:

  • vị trí, module, position, template